AKTUALITY

O škole O ŠKOLE Přijímací zkoušky

PŘIJÍMACÍ

ZKOUŠKY

Maturitní zkoušky

MATURITNÍ

ZKOUŠKY

Bakaweb BAKAWEB Pro veřejnost PRO VEŘEJNOST E-learning

E-LEARNING

Kontakt KONTAKT Plasy PLASY  logopochod
Proč studovat na gymnáziu?

V následujících bodech vám pomůžeme odpovědět na předchozí otázku a seznámit vás se školními prioritami

 • V oborech gymnázia vyučujeme podle ŠVP LUPA

Lupa není jen obyčejné zvětšovací sklo, je symbolem zvídavosti.

Lupa zapaluje v našich žácích plamínek na cestě za poznáváním.

Slovo LUPA  tvoří písmena, kterými začínají charakterové vlastnosti, jako je Laskavost, Umělecké cítění, Pečlivost a Asertivita. Naším cílem je vést žáky  k LUPĚ.

 • Máme vysokou úspěšnost v přijetí absolventů na VŠ (100%).
 • Připravujeme žáky na státní maturitní zkoušku.
 • Vzdělávání a výchova probíhá individuálním přístupem (práce s nadanými žáky i se zaostávajícími, ISP, konzultační hodiny).
 • Studentská rada a sdružení rodičů se podílí na chodu školy.
 • Zvýhodněná integrovaná doprava s novou autobusovou zastávkou pod areálem školy
 • Možnost stravování i ubytování v internátu školy.
 • Podporujeme studium v zahraničí (Německo, USA, Argentina)
 • Organizujeme zahraniční exkurze (Dánsko, Benelux, Rakousko, Velká Británie)
 • Organizujeme výměnné pobyty pro žáky (Německo, Rakousko, Dánsko).
 • Vyučujeme v moderních jazykových učebnách.
 • V celostátních soutěžích si naši žáci pravidelně poměřují síly s nejlepšími gymnazisty v republice.
 • V zeměpisné soutěži Eurorebus se žáci umístili na 1. místě v republice.
 • Třídy a kabinety jsou vybaveny moderní technikou (PC, interaktivní tabule, dataprojektory, vizualizér, internet, wifi).
 • Ve výuce realizujeme projekty ESF za 30. 000 000 Kč.
 • Spolupracujeme s OS Akademický vršíček (Maturitní plesy, majáles, turistický pochod Gympl na cestách).
 • Organizujeme mimoškolní aktivity – přírodovědné kroužky, matematiku k maturitě, volejbal, basketbal, gymnastiku).
 • Umožňujeme žákům získat během studia řidičská oprávnění.
 • Vzdělávání a výchova probíhá v takřka v rodinném prostředí malé školy s individuálním a přátelským přístupem k žákům.

 

 

…a to jsou jen některé z důvodů, proč studovat právě u nás…