AKTUALITY

O škole O ŠKOLE Přijímací zkoušky

PŘIJÍMACÍ

ZKOUŠKY

Maturitní zkoušky

MATURITNÍ

ZKOUŠKY

Bakaweb BAKAWEB Pro veřejnost PRO VEŘEJNOST E-learning

E-LEARNING

Kontakt KONTAKT Plasy PLASY  logopochod
Proč studovat na SOŠ?
 • Jsme "Vaše regionální škola".
 • Ve studijních oborech AGROPODNIKÁNÍ, OBCHODNÍ AKADEMIE A VETERINÁŘSTVÍ, které nabízíme, je možné získat kvalitní odborné vzdělání na srovnatelné úrovni, jakou poskytují školy ve větších městech.
 • Nemalé procento našich studentů pokračuje ve studiu na vysoké škole, absolventi nemají problém s uplatněním na trhu práce.
 • Naši studenti oboru OBCHODNÍ AKADEMIE pracují ve výrobních podnicích, peněžnictví, tuzemském i zahraničním obchodě a ve veřejné správě.
 • Absolventi oboru AGROPODNIKÁNÍ pak v zemědělské a podnikatelské činnosti, v zemědělských podnicích, ve zpracovatelském průmyslu a v institucích zabývajících se péčí o životní prostředí.
 • Obor VETERINÁŘSTVÍ umožňuje absolventům samostatně provádět veterinárně technické činnosti, pečovat o dodržování hygienických podmínek v chovech zvířat a při zpracování živočišných produktů, účinně asistovat při práci veterinárních lékařů.
 • Během studia nabízíme možnost získat řidičské oprávnění skupiny B a T.
 • Během studia nabízíme složit státní zkoušku z písemné a elektronické komunikace.
 • Během studia nabízíme možnost složit zkoušky z myslivosti, absolvovat kurz inseminace.
 • Podporujeme jazykové vzdělání formou výměnných odborných praxí v Německu ve spoluprácí s organizací Tandem, pobytů v Anglii i přípravných kurzů k mezinárodním jazykovým zkouškám a v neposlední řadě i praxi v Portugalsku z projektu Erasmus+.
 • Jsme menší škola rodinného typu, což umožňuje individuální přístup k žákům, přátelskou atmosféru doplňují vodácké a turistické kurzy i další akce pořádané školou.

... a to jsou další důvody, proč studovat u nás ...