AKTUALITY

O škole O ŠKOLE Přijímací zkoušky

PŘIJÍMACÍ

ZKOUŠKY

Maturitní zkoušky

MATURITNÍ

ZKOUŠKY

Bakaweb BAKAWEB Pro veřejnost PRO VEŘEJNOST E-learning

E-LEARNING

Kontakt KONTAKT Plasy PLASY  logopochod
Projekt: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji

Škola je partnerem s finančním příspěvkem projektu

„Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji“

Registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0002

 

 

 

 

 

Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0002

Datum zahájení realizace projektu: 01. 09. 2013

Datum ukončení realizace projektu: 30. 06. 2015

Výše finanční podpory celého projektu pro Plzeňský kraj: 95.938.495,63 Kč

Výše finanční podpory pro naši školu: 5.540.583,46 Kč

Projekt je financován z 85% ESF a 15% státním rozpočtem ČR.

Projekt se zaměřuje na investiční a metodickou podporu technického a přírodovědného vzdělávání středních a základních škol v Plzeňském kraji. Je do něj zapojeno 18 středních a 70 základních škol.

Naše škola je dlouhodobým a úspěšným realizátorem evropských projektů. Ty se stávají prostředkem zkvalitnění výuky a motivace ke vzdělání. V tomto případě je naší snahou podpořit studium technických profesí na vysokých školách a reálné uplatnění žáků na trhu práce právě v těchto oborech.

Jako jednomu z 18 partnerů tento projekt umožní:

1. motivovat žáky naší školy i žáky základních škol ve výše zmíněných oborech modernizací (vybavením – počítači a demonstračními pomůckami) učeben fyziky, chemie, biologie v rámci vytvoření zcela nové bio-chemické laboratoře - právě v těchto předmětech je kladen větší důraz na praktickou stránku vzdělávání

2. zvýšit kompetence žáků školy skrze praktické aktivity v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání

3. získat praktické kompetence s moderním přístrojovým vybavením v souladu s RVP/ŠVP

4. propojit teoretické vyučování s potřebným praktickým

Realizační tým:

Mgr. Radka Košařová – projektový manažer partnera

Mgr. Marek Tramba – koordinátor partnera

Mgr. Eva Kebortová – finanční manažer partnera


Zapojení lektoři:

Bi, Ch – Mgr. Jana Koudelová, Mgr. Lucie Bartůšková, Mgr. Tereza Andrlová, Ing. Milan Kundrát

Fy a robotika – Mgr. Jaroslava Domabylová, Mgr. Jiří Motis, Mgr. et Ing. Josef Vladař, Mgr. Ivan Varga


Zapojené základní školy:

Základní škola Plasy, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli

Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

Cíle projektu budou naplňovány těmito klíčovými aktivitami /KA/:

KA 01 – Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a střediska praktického vyučování

 

- nákup měřících systémů pro fyziku, chemii, biologii v napojení na PC

 

KA 02 – Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání

 

- nákup stavebnic pro sestavení robotů a senzory pro výuku ve Fy, fyzikálních cvičeních a robotice

 

- nákup demonstračních pomůcek pro fyziku (např. demo soupravy elektroniky, elektřiny, mechaniky, optiky)

 

- nákup pomůcek a přístrojů pro výuku a praktická cvičení Ch a Bi a zároveň do bio-chemické laboratoře (např. stereomikroskopy, sady pro pozorování, dalekohledy, chemikálie)

 

- nákup zařízení, nábytku, digestoře, demonstračního pracoviště pro pedagoga pro nově vzniklou bio-chemickou laboratoř

 

KA 03 – Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení, které byly zakoupené v rámci projektu

 

- proškolení pedagogů pro práci s měřicími systémy

 

KA 05 – Celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity zaměřené na technické a přírodovědné vzdělávání žáků SŠ

 

- vytvoření kroužků fyziky a robotiky v učebně Fy s nově pořízenými demonstračními pomůckami a systémy měření

 

- vytvoření kroužku biologicko-chemického v nové bio-chemické laboratoři a exteriéru

 

KA 06 – Vytvoření sítí spolupracujících škol na principu burzy středoškolských služeb

 

- vytvoření skupiny 4 gymnázií s cílem předávání zkušeností, předváděny budou ukázkové hodiny žáků hostující školy, burza nápadů

 

KA 11 – Sdílení učeben /dílen /laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ a spolupráce se zaměstnavateli nebo jejich zástupci v oblasti přírodovědné a technického vzdělávání

 

- pro zapojené 4 ZŠ celodenní výukové akce rozdělené dle výukových předmětů (Fy, Bi, Ch, robotika) s využitím technického vybavení laboratoře i zmodernizovaných učeben

 

KA 12 - Celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání pro žáky ZŠ s využitím moderních učeben /dílen/laboratoří SŠ

 

- vytvoření workshopů pro žáky ZŠ formou badatelského zkoumání a práce na PC v nových učebnách a laboratoři v předmětech Bi, Ch, Fy, robotika

 

KA 13 – Programy vzájemného učení, kde žáci SŠ připravují a realizují pro žáky ZŠ vzdělávací aktivity/projekty zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání

 

- mezi žáky SŠ (připraví a zrealizují praktická cvičení) a ZŠ v rámci přírodovědných a robofyzikálních workshopů realizovaných v KA 12 v rámci volnočasových aktivit žáků ZŠ

 

KA 14 – Spolupráce středních a základních škol se zaměstnavateli v rámci komunitního rozvoje

 

- setkání žáků (členové kroužků a workshopů) s představiteli firem formou exkurzí (výběr firem na základě spolupráce s Regionální hospodářskou komorou)

 

Po dobu udržitelnosti bude probíhat povinná výuka žáků SŠ v rozsahu obdobném této výuce v projektu. Dále bude probíhat každý školní rok realizace minimálně jedné volnočasové aktivity.Realizační tým

 

 

 

Attachments:
Download this file (Harmonogram biochemicky krouzek.pdf)Kroužek biochemický[ ]406 Kb
Download this file (Harmonogram_krouzek_SS_fyzika.pdf)Kroužek fyzika[ ]327 Kb
Download this file (Harmonogram_krouzek_SS_robotika.pdf)Kroužek robotiky[ ]403 Kb