AKTUALITY

O škole O ŠKOLE Přijímací zkoušky

PŘIJÍMACÍ

ZKOUŠKY

Maturitní zkoušky

MATURITNÍ

ZKOUŠKY

Bakaweb BAKAWEB Pro veřejnost PRO VEŘEJNOST E-learning

E-LEARNING

Kontakt KONTAKT Plasy PLASY  logopochod
Projekt: Modernizace technických předmětů a praxe

ROOP 

                                                               

 

 

 

Tento projekt „Modernizace technických předmětů a praxe“ je spolufinancován Evropskou unií

 

Prioritní osa: 2 stabilizace a rozvoj měst a obcí

Oblast podpory: 2.4 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a   vyššího odborného školství

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/27.02895

Realizace: 1. 10. 2013 – 27. 3. 2015

Celkové výdaje projektu: 4 500 000 Kč

 

Projekt „Modernizace technických předmětů a praxe“ financovaný   z výzvy č. 27. ROP NUTS II Jihozápad je zaměřen na nákup nového   vybavení, které umožní škole realizovat modernizované vzdělávací programy reagující   na současné technologie v praxi.

 

Hlavním cílem projektu je pomocí nákupu nového vybavení zlepšit vybavení   školy (konkrétně učebny mechanizace a CAD/CAM a učebny praxe) a zajistit tak   zkvalitnění procesu odborného vzdělávání s maximálním důrazem na podporu   získání klíčových odborných kompetencí žáka využitím moderního vybavení.

 

Další cíle projektu:

Projektem má na škole dojít k vytvoření vhodných podmínek pro zavedení   nových metod výuky s využitím moderních přístrojů a techniky ve výuce   odborných předmětů a přizpůsobit odbornou výuku aktuálním trendům v praxi.

 

Specifické cíle projektu:

 • zajištění plnění   školního vzdělávacího programu,
 • iniciovat změnu práce učitelů odborných   předmětů,
 • vybavit pracoviště vybavením pro potřeby   výuky odborných předmětů,
 • připravit vyučující odborných předmětů na   využití této techniky,
 • kvalitou výuky a jejím propojením   s aktuálním děním v praxi motivovat žáky k setrvání   v oboru,
    
 • kvalitou výuky a jejím propojením s aktuálním děním v praxi motivovat uchazeče o studium k vyššímu zájmu o školu.

 

Modernizovány budou tyto pracoviště:

 • učebna mechanizace a CAD/CAM –   pořízen bude řidičský trenažer, výuková sada pro pneumatiku a   elektropneumatiku, počítače a nástroj CAD/CAM, 3D tiskárna, technické   vybavení učebny mechanizace a vybavení laboratorními stoly.
 • učebna praxe –   pořízeno bude veterinární vybavení učebny praxe, analyzátor mléka, tonometr   na měření očního tlaku zvířat, model dojnice, Rychloanalyzátor, Laboratorní   prosévadlo, Pokusný kladívkový šrotovník, Analytický přístroj na kontrolu   krmiv a pícnin a další vybavení.
 • malotraktor s příslušenstvím.