AKTUALITY

O škole O ŠKOLE Přijímací zkoušky

PŘIJÍMACÍ

ZKOUŠKY

Maturitní zkoušky

MATURITNÍ

ZKOUŠKY

Bakaweb BAKAWEB Pro veřejnost PRO VEŘEJNOST E-learning

E-LEARNING

Kontakt KONTAKT Plasy PLASY  logopochod
Projekt: The Cooperating Tourism Spider
seznam článků
Projekt: The Cooperating Tourism Spider
2. transnational meeting v Plasích 29.5.-2.6.2017
Ohlasy
Studenti Gymnázia a SOŠ Plasy sbírali zkušenosti u sousedů
Vyvrcholení mezinárodního projektu The Cooperating Tourism Spider 8.6.2018
Všechny strany

alt

Název projektu: The Cooperating Tourism Spider
Registrační číslo: 2016-1-CZ01-KA202-023871

Cílem projektu je zefektivnění výuky v oblasti cestovního ruchu vzájemnou výměnou osvědčených zkušeností a postupů z různých evropských zemí a tím posílení uplatnitelnosti absolventů těchto oborů na evropském trhu práce.

Projektové aktivity a výstupy pomohou žáků z různých zemí pochopit základní koncept evropské myšlenky "bohatství v různosti" jako příležitost pro spolupráci, výměnu zkušeností, ale také pro ekonomické využití společného evropského kulturního dědictví i jedinečného turistického potenciálu na lokální úrovni.

Cestovní ruch hraje klíčovou roli v rozvoji mnoha evropských regionů, včetně těch méně rozvinutých, protože má významný přesah a potenciál pro tvorbu pracovních míst, zejména v případě mladých lidí. Cestovní ruch také vykazoval značnou odolnost a přetrvávající růst i v době nedávné krize. Databáze eye@RIS3, která eviduje vznikající půdu regionálních inteligentních specializací v Evropě ukazuje, že mnoho regionů upřednostňuje v oblasti cestovního ruchu v rámci svých strategií pro inteligentní specializaci inovaci služeb a inovaci podnikatelských modelů. Cílem projektu je proto přizpůsobit se těmto trendům na maximalizaci využití lokálního potenciálu s využití jedinečného know how zapojených partnerů. Cestovní ruch je oblast s mimořádným potenciálem pro mezioborovou spolupráci v oblasti vzdělávání. Dalším cílem projektu je vytvoření vzdělávacího programu, který umožní vzájemné obohacení několika souvisejících oborů a výměnu postupů a zkušeností z různých států. Bude vytvořen inovativní vzdělávací program, který se bude skládat z 5 modulů a 25 submodulů (5 submodulů ke každému modulu). Zapojení partnerů z různých zemí umožní přenos celoevropsky platných a přenositelných kompetencí, ale také vzájemnou inspiraci pro aplikaci ověřených postupů na podporu turistického ruchu na lokální úrovni. Moduly budou respektovat univerzální moderní trendy v oblasti gastronomie, agroturistiky, hotelnictví či komerčního využití přírodních, historických a kulturních památek a budou využitelné v rámci celé EU. Aktivní využívání vytvořených výstupů posílí uplatnitelnost žáků několika oborů souvisejích s cestovním ruchem na trhu práce, posílí jejich smysl pro iniciativu a podnikavost, zlepší jejich znalost anglického jazyka jako univerzálního jazyka v oblasti cestovního ruchu, ale také posílí jejich vnímavost pokud jde o sociální, jazykovou a kulturní rozmanitost. Konkrétní kompetence, znalosti a dovednosti, které si žáci pomocí jednotlivých modulů osvojí budou popsány rovněž formou jednotek výsledků učení (ECVET). Relevance těchto modulů pro praxi bude konzultována s podnikateli z oblasti cestovního ruchu a v oblasti získaných kompetencí na místě ověřena žáky zapojených škol.

Vzdělávací program včetně jednotek učení bude veřejně dostupný v podobě e-learningové aplikace, což maximalizuje možnosti pro diseminaci vytvořených výstupů, udržitelnost vytvořeného partnerství a podpoří příští spolupráci formou navazujících projektů mobilit žáků a výměnných stáží. Vytvořené výstupy budou moci využívat nejen učitelé a žáci ze zapojených škol, ale také jiné školy se související nabídkou oborů, potažmo všichni občané EU.

Partneři z jednotlivých zemí byly vybíráni na základě specifického zaměření jejich oborů a jedinečnosti jejich know-how. Každý z partnerů klade důraz na některou z oblastí cestovního ruchu a je v této oblasti natolik jedinečný, že může sloužit jako příklad dobré praxe pro ostatní partnery. Každý z partnerů bude proto odpovídat za zpracování jednoho modulu složeného z 5 submodulů vzdělávacího programu. Konkrétní rozdělení odpovědnosti za moduly:

  • Gymnazium a SOŠ Plasy: Agroturistika
  • Smiltenes tehnikums: Hotelnictví
  • BRG Steyr / Michaelerplatz: Turismus sakrálních a historických staveb
  • Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zvolen: Gastronomie
  • RHK PK: Podnikání v cestovním ruchu; garance relevance vzdělávacího programu potřebám praxe