AKTUALITY

O škole O ŠKOLE Přijímací zkoušky

PŘIJÍMACÍ

ZKOUŠKY

Maturitní zkoušky

MATURITNÍ

ZKOUŠKY

Bakaweb BAKAWEB Pro veřejnost PRO VEŘEJNOST E-learning

E-LEARNING

Kontakt KONTAKT Plasy PLASY  logopochod
Projekt: Šablony inkluze GaSOŠ, Plasy

alt


Šablony inkluze Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy

Název projektu: Šablony inkluze GaSOŠ Plasy

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006327

Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

Výše dotace: 1133838,- Kč

Poskytovatel dotace: Evropský sociální fond – 85%, státní rozpočet ČR – 15%

Doba trvání projektu: 1.9.2017 – 31.8.2019

Zapojení pedagogičtí pracovníci: 42

Název šablony

Počet

Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

30

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

44

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

2

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin

3

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin

2

Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ

11

Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

123

Nové metody ve výuce na SŠ

1

Zapojení ICT technika do výuky na SŠ

1

Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

34

Podpora podnikavosti žáků SŠ prostřednictvím volnočasové aktivity - fiktivní firma

1