Odborné Předměty
1 Český jazyk a literatura
2 Chov zvířat
3 Ekonomika podnikání
4 Elektronická knihovna
5 elektronická knihovna
6 Motorová vozidla
7 Myslivost
8 Německý jazyk
9 Pěstování rostlin
10 Praxe
11 Základy mechanizace a doprava
12 Zpracování zemědělských produktů