Odborné Předměty
1 Bankovnictví a finance
2 Český jazyk a literatura
3 Daně
4 Ekonomická cvičení
5 Ekonomie
6 Ekonomika
7 Informační a komunikační technologie
8 Písemná a elektronická komunikace
9 Správní právo
10 Statistika
11 Technika cestovního ruchu
12 Účetnictví
13 Zbožíznalství