AKTUALITY

O škole O ŠKOLE Přijímací zkoušky

PŘIJÍMACÍ

ZKOUŠKY

Maturitní zkoušky

MATURITNÍ

ZKOUŠKY

Bakaweb BAKAWEB Pro veřejnost PRO VEŘEJNOST E-learning

E-LEARNING

Kontakt KONTAKT Plasy PLASY  logopochod
Profil absolventa
2012

Úspěšnost maturantlů z roku 2012.

Attachments:
Download this file (absolventi2012.xlsx)absolventi2012.xlsx[ ]23 Kb
 
Profil absolventa 8letého Gymnázia

 

Absolvent Gymnázia Plasy je všestranně vzdělán, je připraven složit zkoušky na vysokou školu a obstát ve vysokoškolském studiu.

Orientuje se v běžném životě, je schopen zapojit se do veřejného dění, samostatně a zodpovědně pracovat, uplatnit tak získané humanitní, technické i přírodovědné znalosti.

Absolvent Gymnázia Plasy komunikuje ústně, písemně i pomocí ICT, a to jak v mateřském jazyce, tak i v cizích jazycích, a prakticky používá ICT při své práci i pro vlastní vzdělávání.

Absolvent Gymnázia Plasy chrání a rozvíjí své fyzické, duševní i sociální zdraví, chrání životní prostředí a prohlubuje své ekologické povědomí.

Je si vědom svých práv a povinností, dodržování zákonů a všeobecně uznávaných pravidel.

Ctí demokratické principy fungování společnosti.

97% absolventů pokračuje ve studiu na vysoké škole.