AKTUALITY

O škole O ŠKOLE Přijímací zkoušky

PŘIJÍMACÍ

ZKOUŠKY

Maturitní zkoušky

MATURITNÍ

ZKOUŠKY

Bakaweb BAKAWEB Pro veřejnost PRO VEŘEJNOST E-learning

E-LEARNING

Kontakt KONTAKT Plasy PLASY  logopochod
Učební plán
Učební plán NG
Osmileté
P S T Q
Jazyk a jazyková komunikace 15 Český jazyk 4 4 4 4 17 +2
1
12 Cizí jazyk 1 3 3 3 3 13 +1
1
+6 Cizí jazyk 28 +8

2 3 3
Člověk s společnost 11 Občanská výchova 1 1 1 1 15-1 +3
ZSV
Dějepis 2 2 2 2
Zeměpis 1 1 1
Matematika a její aplikace 16 Matematika 4 4 4 4 17 +2
1
Člověk a příroda 21 Zeměpis 2 1 1 1 25-1 +3
Fyzika 1 2 2 2
Chemie 1 2 2
Biologie 2 2 1+1 2
Informační a komunikační technologie 1 IVT 2 2 +1
Umění a kultura 10 Hudební výchova 1 1 1 1 10
Výtvarná výchova 2 2 1 1
Člověk a zdraví 10 Tělesná výchova 2 2 2 2 9+2 +1
Výchova ke zdraví 1
Člověk a svět práce 3 ICT 1 1 6 +3
Cvičení z ... 1 1 2
Volitelný předmět:
M_cvičení 1
Čj_cvičení 1
Ps_cvičení 1
Bi_cvičení 1 1 1
F_cvičení 1 1 1
Z_cvičení 1
Ch_cvičení 1 1 1
Celkem 30 30 30 32 122 +24
Min 28 28 30 30
Max 30 30 32 32