AKTUALITY

O škole O ŠKOLE Přijímací zkoušky

PŘIJÍMACÍ

ZKOUŠKY

Maturitní zkoušky

MATURITNÍ

ZKOUŠKY

Bakaweb BAKAWEB Pro veřejnost PRO VEŘEJNOST E-learning

E-LEARNING

Kontakt KONTAKT Plasy PLASY  logopochod
Učební plán
Učební plán VG
Vzdělávací oblasti RVP Zkratka předmětu Název činnosti 1. 2. 3. 4. ŠVP +
K Sx Sp Ok
Jazyk a jazyková komunikace 12 Čj Český jazyk 4 4 4 5 17 5
12 Aj Anglický jazyk 3 3 3 3/4 12/13 0/1
12 Nj, Rj Další cizí jazyk 3 3 3 3/4 12/13 0/1
Matematika a její aplikace 10 M Matematika 4 4 3/5 3/5 14/18 4/8
Člověk a příroda 36 F Fyzika 2 2 3 0/3 38 2
Ch Chemie 2 3 2 0/3
Bi Biologie 2 2 3 0/3
G Geografie 2 2 2  
Gl Geologie K      
Člověk a společnost OSZ Občanský a společenskovědní základ 1 2 2 0/3
H Historie 2 2 2 0/3
G Geografie *       0/3
Člověk a svět práce 2 PK Profese a kariéra       1 2 2
Umění a kultura 4 Hob/Vob Hudební obor/Výtvarný obor 2/2 2/2     4 0
Člověk a zdraví 8 TV Tělesná výchova 2 2 2 2 9 1
VZ Vzdělání ke zdraví 1      
Informatika a informační a komunikační technologie 4 ICT Informatika a ICT 2       4 0
Adm Administrativa 2      
Volitelné vzdělávací aktivity 8   Volitelné předěměty   2 4/2 14/12 19/15 11/7
  Celkem 34 33 33 32 132 26
  Min 27 27 27 27
  Max 35 35 35 35