O oboru
Obor 41 41 M/01 Agropodnikání Plasy

Poskytuje všeobecné a základní odborné vzdělání univerzálního manažerského typu. To umožňuje široké zapojení ve všech typech podniků zemědělské prvovýroby, služeb, podnikatelské a obchodní činnosti, v některých úsecích zpracovatelského průmyslu, absolventi se mohou uplatnit i jako administrativní pracovníci či obsluha počítačů, ale také v institucích zabývajících se péčí o životní prostředí.

Výuka oboru agropodnikání je zaměřena na obě důležité složky zemědělství - na chov zvířat i na pěstování rostlin. V obou oborech získávají studenti poměrně hluboké vědomosti, které lze uplatnit i v osobním životě.

Nedílnou součástí jsou i dovednosti nutné pro řízení podniku, jako je psaní na stroji (možnost státní zkoušky), práce na počítači (moderní počítačové učebny), dobrá znalost účetnictví a ekonomiky.

Cílem výuky oboru agropodnikání je tedy absolvent schopný samostatného uvažování i práce s poměrně velmi širokým spektrem vědomostí i dovedností, který se může dobře uplatnit v mnoha nejrůznějších oborech, popřípadě může pokračovat v dalším studiu na vysoké škole. Přínosem v dnešní přetechnizované době je i možnost kontaktu studentů s živou přírodou, který naše škola formou praxe, výuky myslivosti i teoretické výuky umožňuje.

Žáci získávají:

 • zdarma řidičské oprávnění skupiny T

 • cenově zvýhodněné je řidičské oprávnění skupiny B

  Škola rovněž poskytuje možnost získat odbornou mysliveckou zkoušku, na jejímž základě je možno žádat o přijetí do kterékoliv myslivecké společnosti a vykonávat myslivecké právo. Tradicí školy je vysoká úroveň výuky myslivosti při níž se studenti starají o zvěř a na závěr se účastní i školního honu.

  Výuka oboru agropodnikání probíhá z větší části v učebnách školy a z části formou odborné praxe na školním statku a na farmě na Hadačce, kde se studenti v reálu seznamují se zemědělskou technikou, chovem zvířat a s rostlinnou výrobou.

  Přijímací řízení:
  STUDENTI JSOU PŘIJÍMÁNI NA ZÁKLADĚ PROSPĚCHU ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY.
 •