Profil absolventa
Profil absolventa veterinářství

 

Absolvent uvedeného oboru vzdělání se uplatní zejména v chovech zvířat, ve službách pro zemědělství, při kontrole zpracování zemědělské produkce, v plemenářských organizacích, v ordinacích pro léčení zvířat.

Umí vykonávat a organizovat pracovní činnosti v chovech zvířat, včetně ZOO a útulků zvířat, je schopen realizovat preventivní opatření pro zabezpečení zdraví zvířat, dokáže asistovat veterinárnímu lékaři při chirurgických a léčebných zákrocích, je schopen pomáhat při podávání léčiv, umí zjišťovat březost, umí vést normální porody, ošetřovat matku a mláďata po porodu. Dokáže aplikovat vhodné postupy při veterinárně hygienické prohlídce jatečných zvířat, je schopen odebírat vzorky k laboratornímu vyšetření potravin a surovin živočišného původu a provádět základní vyšetření, dokáže posuzovat úroveň hygieny a sanitace na jatkách a v provozech potravinářského průmyslu. Je schopen posuzovat ekonomické ukazatele chovu zvířat a vyvozovat vhodná opatření. Při výběru volitelného předmětu kynologie získává specifické znalosti v této problematice. Je připraven ke studiu na vysoké škole.