AKTUALITY

O škole O ŠKOLE Přijímací zkoušky

PŘIJÍMACÍ

ZKOUŠKY

Maturitní zkoušky

MATURITNÍ

ZKOUŠKY

Bakaweb BAKAWEB Pro veřejnost PRO VEŘEJNOST E-learning

E-LEARNING

Kontakt KONTAKT Plasy PLASY  logopochod
Proč studovat u nás
Proč studovat na gymnáziu?

V následujících bodech vám pomůžeme odpovědět na předchozí otázku a seznámit vás se školními prioritami

 • V oborech gymnázia vyučujeme podle ŠVP LUPA

Lupa není jen obyčejné zvětšovací sklo, je symbolem zvídavosti.

Lupa zapaluje v našich žácích plamínek na cestě za poznáváním.

Slovo LUPA  tvoří písmena, kterými začínají charakterové vlastnosti, jako je Laskavost, Umělecké cítění, Pečlivost a Asertivita. Naším cílem je vést žáky  k LUPĚ.

 • Máme vysokou úspěšnost v přijetí absolventů na VŠ (100%).
 • Připravujeme žáky na státní maturitní zkoušku.
 • Vzdělávání a výchova probíhá individuálním přístupem (práce s nadanými žáky i se zaostávajícími, ISP, konzultační hodiny).
 • Studentská rada a sdružení rodičů se podílí na chodu školy.
 • Zvýhodněná integrovaná doprava s novou autobusovou zastávkou pod areálem školy
 • Možnost stravování i ubytování v internátu školy.
 • Podporujeme studium v zahraničí (Německo, USA, Argentina)
 • Organizujeme zahraniční exkurze (Dánsko, Benelux, Rakousko, Velká Británie)
 • Organizujeme výměnné pobyty pro žáky (Německo, Rakousko, Dánsko).
 • Vyučujeme v moderních jazykových učebnách.
 • V celostátních soutěžích si naši žáci pravidelně poměřují síly s nejlepšími gymnazisty v republice.
 • V zeměpisné soutěži Eurorebus se žáci umístili na 1. místě v republice.
 • Třídy a kabinety jsou vybaveny moderní technikou (PC, interaktivní tabule, dataprojektory, vizualizér, internet, wifi).
 • Ve výuce realizujeme projekty ESF za 30. 000 000 Kč.
 • Spolupracujeme s OS Akademický vršíček (Maturitní plesy, majáles, turistický pochod Gympl na cestách).
 • Organizujeme mimoškolní aktivity – přírodovědné kroužky, matematiku k maturitě, volejbal, basketbal, gymnastiku).
 • Umožňujeme žákům získat během studia řidičská oprávnění.
 • Vzdělávání a výchova probíhá v takřka v rodinném prostředí malé školy s individuálním a přátelským přístupem k žákům.

 

 

…a to jsou jen některé z důvodů, proč studovat právě u nás…

 

 
Proč studovat na SOŠ?
 • Jsme "Vaše regionální škola".
 • Ve studijních oborech AGROPODNIKÁNÍ, OBCHODNÍ AKADEMIE A VETERINÁŘSTVÍ, které nabízíme, je možné získat kvalitní odborné vzdělání na srovnatelné úrovni, jakou poskytují školy ve větších městech.
 • Nemalé procento našich studentů pokračuje ve studiu na vysoké škole, absolventi nemají problém s uplatněním na trhu práce.
 • Naši studenti oboru OBCHODNÍ AKADEMIE pracují ve výrobních podnicích, peněžnictví, tuzemském i zahraničním obchodě a ve veřejné správě.
 • Absolventi oboru AGROPODNIKÁNÍ pak v zemědělské a podnikatelské činnosti, v zemědělských podnicích, ve zpracovatelském průmyslu a v institucích zabývajících se péčí o životní prostředí.
 • Obor VETERINÁŘSTVÍ umožňuje absolventům samostatně provádět veterinárně technické činnosti, pečovat o dodržování hygienických podmínek v chovech zvířat a při zpracování živočišných produktů, účinně asistovat při práci veterinárních lékařů.
 • Během studia nabízíme možnost získat řidičské oprávnění skupiny B a T.
 • Během studia nabízíme složit státní zkoušku z písemné a elektronické komunikace.
 • Během studia nabízíme možnost složit zkoušky z myslivosti, absolvovat kurz inseminace.
 • Podporujeme jazykové vzdělání formou výměnných odborných praxí v Německu ve spoluprácí s organizací Tandem, pobytů v Anglii i přípravných kurzů k mezinárodním jazykovým zkouškám a v neposlední řadě i praxi v Portugalsku z projektu Erasmus+.
 • Jsme menší škola rodinného typu, což umožňuje individuální přístup k žákům, přátelskou atmosféru doplňují vodácké a turistické kurzy i další akce pořádané školou.

... a to jsou další důvody, proč studovat u nás ...