AKTUALITY

O škole O ŠKOLE Přijímací zkoušky

PŘIJÍMACÍ

ZKOUŠKY

Maturitní zkoušky

MATURITNÍ

ZKOUŠKY

Bakaweb BAKAWEB Pro veřejnost PRO VEŘEJNOST E-learning

E-LEARNING

Kontakt KONTAKT Plasy PLASY  logopochod
Ubytování
Škola poskytuje služby veřejnosti

Turisti i ostatní návštěvníci Plas mohou využít ubytování v Domově mládeže nebo stravování ve školní jídelně.

 
SOŠ Plasy: Domov mláděže

Domov mládeže, přestavěný v roce 1986, má kapacitu 85 ubytovaných a využívají i studenti Gymnazia Plasy, učňové z Kralovic, ale i vysokoškolští studenti z Plzně, protože Plasy jsou vzdáleny jen 20 km od Plzně. K dispozici mají prostorné dvoulůžkové pokoje s umývárnami, kuchyňkami a klubovnami na patrech a s prostornou půdní místností sloužící jako tělocvična, zkušebna, taneční sál pro nácvik maturitních předtančení apod.

 

Stanovení cen a poplatků ve Střední odborné škole v Plasích
s platností od 1. března 2007


DČ:

Ubytování cizích osob (Prozatím pozastaveno!) 140,-- Kč
Ubytování cizích osob bez lůžka (topná sezona) 100,-- Kč
Ubytování cizích osob měsíčně 1.200,-Kč
Pronájem tělocvičny za 1 h 180,-- Kč
Pronájem učebny za 1 h 100,-- Kč
Pronájem učebny včetně počítačového vybavení za 1 h 140,-- Kč
Pronájem sportovní klubovny v podkroví DM denně 100,-- Kč
Pronájem klubovny denně 60,-- Kč
Pronájem kuchyňky denně 60,-- Kč

 

Pozn: Ubytování v DM – z důvodu organizace výuky se měsíční poplatek krátí podle vyhl. č. 16/2005.

V Plasích dne 1. srpna 2012